Είσοδος
Ακαδημίας 84 Αθήνα Αττική
0 Προϊόντα
 x 
Το καλάθι σας

A2 passi dall'italiano

LOESCHER EDITORE
ISBN:
9788858303306
Κατηγορία:
Επίπεδο:
Εκδότης:
Συγγραφέας:
Daniela Aigotti
Κατηγορία Βιβλίου:
ΤΙΜΗ:
9,97 €
7,98 €
Ποσότητα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Elementi caratterizzanti
• Lessico - Circa 1000 parole del lessico di base, piu una cinquantina di parole che possono ricorrere nella vita quotidiana degli stranieri adulti.
• Morfosintassi e azioni sociocomunicative - Forme e usi della grammatica di base previsti per il livello A2.
• Abilita:
- Gli esercizi si fondano sull’abilita di comprensione della lettura e di produzione (guidata e libera, scritta e orale).
- Tutti gli esercizi sono pensati per un utilizzo sia scritto – in classe o in autonomia – sia orale, con la possibilita di sviluppare dialoghi e conversazioni nel gruppo.
- Tutte le frasi di esercizi apparentemente solo grammaticali si prestano anche alla conversazione in classe.
- Gli esempi forniti sono uno spunto per l’insegnante di come lavorare sul testo, ampliando ogni frase “grammaticale” con la conversazione che ne puo derivare: «Davvero? E cosi? E tu che cosa ne pensi? Perche e successo questo? Quando? Chi l’ha detto? E tu? E lui invece?».
• Le cinque W - Si e dato largo spazio in ogni unita a domande (chi?, che cosa? quando?...) che possono ricorrere ogni giorno parlando degli argomenti quotidiani.
• Appendice:
- il glossario delle 1000 parole;
- i 100 verbi piu usati dell’italiano;
- le funzioni linguistiche presentate.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

-20% 9788820133054-italia-dal-vivo-dvd
Ποσότητα:

Italia dal Vivo + dvd

ΙΤΑΛΙΚΑ
38,21 €
30,57 €
Ποσότητα:

Due passi nella grammatica

ΙΤΑΛΙΚΑ
18,02 €
-20% 9788858322765-la-strada-delle-competenze
Ποσότητα:

La strada delle competenze

ΙΤΑΛΙΚΑ
10,88 €
8,70 €
-20% 9788858316207-ascoltare-e-leggere-lessico-famigliare
Ποσότητα:

Ascoltare e leggere Lessico famigliare

ΙΤΑΛΙΚΑ
7,43 €
5,95 €
-20% 9788820136543-buon-lavoro-cura-della-persona-estetica
Ποσότητα:

Buon lavoro: cura della persona: estetica...

ΙΤΑΛΙΚΑ
12,79 €
10,24 €
-20% 9788858332405-in-classe-con-tommy-livello-pre-a1-a1
Ποσότητα:

In classe con Tommy Livello: pre A1 - A1

ΙΤΑΛΙΚΑ
13,62 €
10,90 €
-20% 9788820141400-contatto-volume-2a-cd-audio
Ποσότητα:

Contatto - Volume 2A + CD Audio

ΙΤΑΛΙΚΑ
35,29 €
28,23 €
-20% 9788820133832-l-utile-e-il-dilettevole-1-a1-b1
Ποσότητα:

L'UTILE E IL DILETTEVOLE 1 A1-B1

ΙΤΑΛΙΚΑ
24,01 €
19,21 €