Είσοδος
Ακαδημίας 84 Αθήνα Αττική
0 Προϊόντα
 x 
Το καλάθι σας

ΝΕΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ

ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ISBN:
9789603960003
Κατηγορία:
Εκδότης:
Κατηγορία Βιβλίου:
ΤΙΜΗ:
31,80 €
22,26 €
Ποσότητα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το λεξικό είναι γραμμένο στη δημοτική με μονοτονικό σύστημα.
Το λήμμα γράφεται με έντονους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για τα παράγωγα και τις εκφράσεις που παρατίθενται.
Το λήμμα αντικαθίσταται από το σύμβολο (~), όπου υπάρχουν παραδείγματα ή εκφράσεις και όπου αυτό είναι δυνατό, για λόγους οικονομίας χώρου.
Η προφορά περικλείεται από αγκύλες και έχει αποδοθεί με ελληνικούς χαρακτήρες, ώστε το λεξικό να είναι πιο εύχρηστο. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστότερη απόδοση της προφοράς.
Για κάθε λήμμα υπάρχει γραμματικός χαρακτηρισμός εν συντομία (π.χ. ουσ.)
Όπου είναι απαραίτητο έχουν χρησιμοποιηθεί επεξηγηματικοί όροι (π.χ. ιατρ.)
Στα ουσιαστικά γράφεται ο αόριστος και ο οριστικός τύπος του ενικού και πληθυντικού αριθμού, ή μόνο του ενικού ή πληθυντικού ανάλογα π.χ. boriyan, -i -e -et.
Για τα επίθετα γίνεται και ο τύπος του θηλυκού γένους π.χ. llupes, -e. Τα προταχτικά άρθρα γράφονται σε παρένθεση, π.χ. mire (I, e), afermendsh/em (i) -me (e) και διαβάζονται: i mire, e mire, I afermendshem, e afermendshme.
Τα ρήματα καταχωρούνται στο πρώτο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και στο τρίτο για τα απρόσωπα. Στη συνέχεια γίνεται ο αόριστος και η μετοχή.
Το αμετάβλητο μέρος της λέξης (θέμα) χωρίζεται με πλάγια γραμμή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

-30% 9789603960089-neo-voulgaroelliniko-ellinovoulgariko-leksiko
Ποσότητα:
-30% 9789603960508-dialogoi-alvanoellinikoi-ellinoalvanikoi
Ποσότητα:
-30% 9789603960071-tsecho-elliniko-kai-ellino-tsechiko-leksiko
Ποσότητα:
-30% 9789603960430-galloelliniko-ellinogalliko-leksiko-pocket-pb
Ποσότητα:
-30% 9789603963097-tsecho-elliniko-ellinotsechiko-leksiko-pocket
Ποσότητα:
-30% 9789603963820-portogaloelliniko-ellinoportogaliko-leksiko-mega
Ποσότητα:
-30% 9789603962465-ispanoelliniko-ellinoispaniko-leksiko-mega
Ποσότητα:
-30% 9789603963141-norvigo-elliniko-ellino-norvigiko-leksiko-pocket
Ποσότητα: