Είσοδος
Ακαδημίας 84 Αθήνα Αττική
0 Προϊόντα
 x 
Το καλάθι σας

Bamsi Beyrek Seri No 7

ISBN:
9789753814508
Κατηγορία:
Εκδότης:
Συγγραφέας:
Suat Karadag
Κατηγορία Βιβλίου:
ΤΙΜΗ:
2,00 €
Ποσότητα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
"Buyuk Turk Destanlar?" serimizin 7.'si olan Bams? Beyrek adl? bu kitapta 2 Dede Korkut hikayesine yer verilmistir:
Bams? Beyrek
Beyrek'in Olumu
Dede Korkut Hikayeleri, XII, XIII ve XIV. yy.da Anadolu'nun dogusuna gelip yerlesen ve buralar? vatan edinen Oguz Turklerinin Gurculerle, Trabzon Rumlar? ile ve kendi aralar?ndaki ic mucadeleleri anlat?r.

Hikayeler genellikle hikaye ve masal karakteri tas?sa da, daha cok destan ozelligi tas?maktad?r. Bu destanlar, milli suurun yuksek derecede on plana c?kt?g? bir yap? icinde yaz?lm?st?r. Hikayelerde(destanlarda) Turk'un oz benligini yans?tan motifler on plandad?r. Ozellikle kahramanl?k(alplik) cok on plandad?r. Ayr?ca aile kurumuna verilen onem de belirgin sekilde gorulmektedir. Kopuz adl? milli saz ise mukaddeslestirilmistir.

Hikayelerde pek cok ortak yan?n bulunusu ve yap?lan s?k s?k tekrarlar hikayenin tek bir kalemden c?kt?g? gorusunu kuvvetlendirmektedir. Dede Korkut bu hikayelerin yazar? gibi gorunmemektedir. Ustelik Dede Korkut'un tarihi bir kimlik bilgisi de mevcut degildir. Bat? Gokturkleri aras?nda yasam?s, manevi rutbesi yuksek bir sah?s oldugu tahmin edilmektedir.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ποσότητα:

Kerem ile Asli

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,50 €
Ποσότητα:

Deli Dumrul Seri No 5

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €
Ποσότητα:

Keloglan ile Degirmenci 3

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €
Ποσότητα:

Keloglan ile Cuceler 4

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €
Ποσότητα:

Uc Baligin Hikayesi

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
3,00 €
Ποσότητα:

Sakanin Esegi

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
3,00 €
Ποσότητα:

Tepegoz Seri No 6

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €
Ποσότητα:

Aksemseddin No 6

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €