Είσοδος
Ακαδημίας 84 Αθήνα Αττική
0 Προϊόντα
 x 
Το καλάθι σας

Deli Dumrul Seri No 5

ISBN:
9789753814485
Κατηγορία:
Εκδότης:
Συγγραφέας:
Suat Karadag
Κατηγορία Βιβλίου:
ΤΙΜΗ:
2,00 €
Ποσότητα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Buyuk Turk Destanlar? serimizin 5.'si olan Deli Dumrul adl? bu kitapta 3 Dede Korkut hikayesine yer verilmistir:
Deli Dumrul
Sal?r Kazan
Begil Oglu Emren
Dede Korkut Hikayeleri, XII, XIII ve XIV. yy.da Anadolu'nun dogusuna gelip yerlesen ve buralar? vatan edinen Oguz Turklerinin Gurculerle, Trabzon Rumlar? ile ve kendi aralar?ndaki ic mucadeleleri anlat?r.

Hikayeler genellikle hikaye ve masal karakteri tas?sa da, daha cok destan ozelligi tas?maktad?r. Bu destanlar, milli suurun yuksek derecede on plana c?kt?g? bir yap? icinde yaz?lm?st?r. Hikayelerde(destanlarda) Turk'un oz benligini yans?tan motifler on plandad?r. Ozellikle kahramanl?k(alplik) cok on plandad?r. Ayr?ca aile kurumuna verilen onem de belirgin sekilde gorulmektedir. Kopuz adl? milli saz ise mukaddeslestirilmistir.

Hikayelerde pek cok ortak yan?n bulunusu ve yap?lan s?k s?k tekrarlar hikayenin tek bir kalemden c?kt?g? gorusunu kuvvetlendirmektedir. Dede Korkut bu hikayelerin yazar? gibi gorunmemektedir. Ustelik Dede Korkut'un tarihi bir kimlik bilgisi de mevcut degildir. Bat? Gokturkleri aras?nda yasam?s, manevi rutbesi yuksek bir sah?s oldugu tahmin edilmektedir.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ποσότητα:

Kirim-Nogay Cuvas-Hakas Masallari 8

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,50 €
Ποσότητα:

Karagoz ile Hacivat

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
20,00 €
Ποσότητα:

Buyuk Turk Zaferleri 7 Preveze Zaferi

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,50 €
Ποσότητα:

Alaaddin' in Sihirli Lambasi 16

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,50 €
Ποσότητα:

Nasretin Hoca No 3 Acemi Bulbul

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €
Ποσότητα:

Keloglan ile Cuceler 4

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,00 €
Ποσότητα:

Ali Baba ve Kirk Haramiler 17

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,50 €
Ποσότητα:

Anadolu Turk Masallari 10

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
2,50 €